آخرین پرداخت حقوق و دستمزد

اخبار سازمان تامین اجتماعی

اخبار کاروتامین

ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۴۰۲

اطلاعیه قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در واحدهای تحت پوشش بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل شرکت کاروتامین شاغل در واحدهای طرف قرارداد می رساندکه با توجه

مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی جهت مدیریت درمان استان های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری شرکت کاروتامین جهت تامین نیروی انسانی استان های آذربایجان شرقی (۶۷نفر) و آذربایجان غربی (۶۲نفر) و

ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۴۰۲

اطلاعیه قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در واحدهای تحت پوشش بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل شرکت کاروتامین شاغل در واحدهای طرف قرارداد می رساندکه با توجه

آزمون ها

آزمون ۱۵ مهر

(سازمان سنجش)

زمان و محل کنترل مدارک و مصاحبه ازطریق همین سایت متعاقباً به اطلاع خواهد رسید

آزمون ۲۱ تیرماه

(پیام نور)

نتایج نهایی آزمون و مصاحبه به زودی ازطریق همین سایت اعلام خواهد شد.