پرداخت حقوق و دستمزد

اخبار سازمان تامین اجتماعی

اخبار کاروتامین

تسریع در واریز حقوق اردیبهشت

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت کارو تأمین؛ سرکار خانم زرین فرد مدیر مالی  در پیامی در خصوص تسریع در واریز حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ خبر داد. متن

تسریع در واریز حقوق اردیبهشت

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت کارو تأمین؛ سرکار خانم زرین فرد مدیر مالی  در پیامی در خصوص تسریع در واریز حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ خبر داد. متن