۱۵ شهریور ۱۴۰۱

گزارش روند برگزاری آزمون های شرکت کار و تامین در نیمه اول سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی، آقای امیر موسوی مدیر عامل شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی) با معرفی فعالیت های شرکت در حوزه تامین […]