۲۸ آبان ۱۴۰۱

مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی استان های فارس، کهکیلویه وبویر احمد و بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری شرکت کاروتامین (بکارگیری ۳۱۲ نفر در سطح کشور) جهت تامین نیروی انسانی استان های فارس(۹۶ نفر) […]