۲۶ دی ۱۴۰۱

آزمون مجازی جذب نیرو

آزمون مجازی جذب نیرو در مدیریت درمان استان های آذربایجان غربی (شهر نقده، بوکان و ارومیه) ،استان زنجان (شهرزنجان و ابهر)، استان تهران (اداره کل شهرستان […]