دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون مورخه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

با آرزوی توفیق الهی برای کلیه داوطلبان آزمون کتبی سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به اطلاع می رساند با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و عدم امکان دریافت نتایج آزمون کتبی از این دانشگاه، نتایج آزمون متعاقبا به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.