پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

مدیر سرمایه های انسانی و امور قراردادهای شرکت کاروتامین مراحل نهایی آزمون جذب نیروی مدیریت درمان استان خوزستان را تشریح کرد

سید حسن پالار مدیر سرمایه های انسانی و امور قراردادهای شرکت کاروتامین اعلام داشت، بعد از برگزاری آزمون کتبی مدیریت درمان استان خوزستان و اعلام نتایج آزمون کتبی، ضمن اعلام اسامی پذیرفته شدگان در سایت شرکت، مقدمات برگزاری مصاحبه از داوطلبان پذیرفته شده آماده گردید.

آقای پالار در ادامه افزود :

جهت کلیه داوطلبان پذیرفته شده در مرحله آزمون کتبی، از طریق سامانه پیامکی شرکت، پیامک اطلاع رسانی روز و ساعت مصاحبه اعلام گردید، علاوه بر آن و با هدف اطمینان بخشی بیشتر، با کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول تلفنی ارتباط برقرار و ضمن راهنمایی آنها در مورد ساعت، زمان و محل مصاحبه از آنها درخواست گردید، مدارک مثبته مواردی که در روز ثبت نام در سامانه اعلام کرده اند، مانند مدرک بومی بودن، مدارک تاهل، سابقه کار، مدارک استفاده از سهیمه خانواده معظم شهدا، مدارک ایثارگری را در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده مصاحبه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هشتم و نهم شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل سالن آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان انجام خواهد شد.

پس از انجام مصاحبه، نمرات داوطلبان بر اساس وزن ۵۰ درصد و با اعمال ضرایب بومی و سهمیه های قانونی و با توجه به جنسیت پذیرش اولویت بندی شده و مطابق با ظرفیت های اعلامی در بیمارستان دزفول و ۱۷ شهریور آبادان پس از دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی سلامت به مراکز مربوطه جهت بکارگیری معرفی خواهند شد.

سیدحسن پالار