جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی استان های فارس، کهکیلویه وبویر احمد و بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری شرکت کاروتامین (بکارگیری ۳۱۲ نفر در سطح کشور) جهت تامین نیروی انسانی استان های فارس(۹۶ نفر) و کهکیلویه وبویر احمد (۱۲ نفر) و بوشهر (۶۶نفر) به میزان سه برابر ظرفیت درسه تیم مجزا در روز های چهارشنبه پنج شنبه ۱۱و ۱۲ آبان در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس (شهر شیراز) با مدیریت آقای امیرموسوی مدیرعامل شرکت انجام شد.

در این مرحله پذیرفته شدگان در آزمون کتبی مشاغل متصدی خدمات اداری، دارویار، منشی پزشکی، بهدار، بهیار، متصدی خدمات عمومی (نگهبان) و راننده آمبولانس برای بکار گیری در مدیریت های درمان تامین اجتماعی مصاحبه  شدند.

این مصاحبه با حضور سه تیم از شرکت کاروتامین متشکل از آقایان سید حسن پالار، امیر افضل صادقی و محمد صداقت نیا وهمچنین با همکاری نمایندگان مدیریت های درمان استان های فارس، کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر برگزار شد.

در مصاحبه مذکور سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لحاظ گردیده است.

با هدف برقراری عدالت استخدامی، بکارگیری پرسنل صرفا ازطریق فراخوان عمومی، آزمون کتبی و مصاحبه با رعایت شرایط برابر انجام می گردد.