پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

نتایج اولیه آزمون ۱۵مهر (سازمان سنجش)

به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون جذب نیروی شرکت که در عصر روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ برگزار شد، می‌رساند که کارنامه نتایج متقاضیان آزمون از امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ در درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.

متعاقباً از آن دسته از داوطلبانی که براساس کارنامه دارای نمره حدنصاب آزمون کتبی بوده و جزء حداکثر سه برابر ظرفیت پذیرش معرفی می گردند به منظور ارائه مدارک و مستندات و تطبیق آن با اظهارات مندرج در فرم ثبت نام دعوت به عمل خواهد آمد، داوطلبان مذکور درصورت تطبیق و صحت مدارک، به مرحله مصاحبه راه یافته و در غیر این صورت یا عدم مراجعه، به عنوان مردود تلقی خواهند گردید.

زمان و محل کنترل مدارک و مصاحبه ازطریق همین سایت متعاقباً به اطلاع معرفی شدگان خواهد رسید.