آزمون مجازی جذب نیرو

آزمون مجازی جذب نیرو در مدیریت درمان استان های آذربایجان غربی (شهر نقده، بوکان و ارومیه) ،استان زنجان (شهرزنجان و ابهر)، استان تهران (اداره کل شهرستان ها و آزمایشگاه رفرانس) استان سمنان و همچنین استان کردستان، ساعت 14عصر روز دوشنبه 19/10/1401 برگزار خواهد شد.

این آزمون در رشته های امورخدماتی و نظافتی، کمک آشپز، باغبانی و فضای سبز و متصدی توزیع غذا برگزار می گردد.