مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی جهت مدیریت درمان استان های استان های مازندران و گلستان و خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری شرکت کاروتامین جهت تامین نیروی انسانی استان های مازندران (60نفر) و گلستان (43نفر) و خراسان شمالی (28نفر) در دوکمیته مجزا درطی روز های چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 دی ماه در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان معین آذربایجان شرقی با مدیریت جناب آقای امیر موسوی مدیرعامل شرکت انجام شد.

در این مرحله پذیرفته شدگان در آزمون کتبی مشاغل متصدی انبارداری، امور اداری ، منشی پزشکی، راننده آمبولانس، نگهبان، دارویار، بهدار وبهیار برای بکار گیری در مدیریت های درمان تامین اجتماعی  استان های مذکورمصاحبه  شدند.

این مصاحبه با حضور دو تیم از شرکت کاروتامین متشکل از آقایان آقای حسین عطاردی و علی مشدئی همچنین با همکاری نمایندگان مدیریت های درمان استان های مازندران و گلستان و خراسان شمالی و نمایندگان واحد گزینش برگزار شد.

در مصاحبه مذکور سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لحاظ گردیده است.

با هدف برقراری عدالت استخدامی، بکارگیری پرسنل صرفا ازطریق فراخوان عمومی، آزمون کتبی و مصاحبه با رعایت شرایط برابر انجام می گردد.