مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی جهت مدیریت درمان استان های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری شرکت کاروتامین جهت تامین نیروی انسانی استان های آذربایجان شرقی (67نفر) و آذربایجان غربی (62نفر) و اردبیل (40نفر) درسه کمیته مجزا درطی روز های چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 دی ماه در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان معین آذربایجان شرقی با مدیریت جناب آقای امیر موسوی مدیرعامل شرکت انجام شد.

در این مرحله پذیرفته شدگان در آزمون کتبی مشاغل امور اداری ، منشی پزشکی، راننده آمبولانس، نگهبان، دارویار، بهدار وبهیار برای بکار گیری در مدیریت های درمان تامین اجتماعی استان های مذکورمصاحبه  شدند.

این مصاحبه با حضور سه تیم از شرکت کاروتامین متشکل از آقایان سیدحسن پالار، امیرافضل صادقی محمد صداقت نیا همچنین با همکاری نمایندگان مدیریت های درمان استان های های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل  و نمایندگان واحد گزینش برگزار شد.

در مصاحبه مذکور سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لحاظ گردیده است.

با هدف برقراری عدالت استخدامی، بکارگیری پرسنل صرفا ازطریق فراخوان عمومی، آزمون کتبی و مصاحبه با رعایت شرایط برابر انجام می گردد.