جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون ۱۵ مهر استان های همدان، کرمانشاه، کردستان در روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه وجمعه ۵،۶و۷ بهمن ماه در محل مدیریت درمان بیمارستان آتیه همدان برگزار خواهد شد.

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون جذب استان های همدان، کرمانشاه، کردستان در رشته های دارویار، بهدار، بهیار، متصدی امور اداری، منشی پزشکی، راننده آمبولانس، متصدی خدمات عمومی ( نگهبان )در روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه وجمعه ۶،۵و۷ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰الی ۱۵:۳۰  درمدیریت درمان بیمارستان آتیه همدان در دوتیم مجزا باحضور نمایندگان شرکت کاروتامین آقایان علی مشدئی و محمد رضا عراقی و همچنین نمایندگان از مدیریت درمان استان(جهت شغل نگهبانی، یک نفر نماینده نیز از واحد حراست) و نمایندگان واحد گزینش برگزار خواهد شد.

مصاحبه شوندگان محترم با در دست داشتن مدارک لازم  و در زمان مقرر در مکان مصاحبه حاضر شوند.

آدرس محل برگزاری مصاحبه به شرح ذیل میباشد:

استان همدان، شهر همدان، شهرک شهید مدنی، خیابان لادن دوازده، بیمارستان آتیه