سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی آزمون ۱۵مهر استان های همدان، کرمانشاه و کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری آزمون ۱۵مهر شرکت کاروتامین جهت تامین نیروی انسانی استان های همدان، کرمانشاه و کردستان در دو کمیته مجزا درطی روز های چهارشنبه ( ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ )، پنجشنبه(۱۴۰۱/۱۱/۰۶) و جمعه(۱۴۰۱/۱۱/۰۷) در محل بیمارستان آتیه همدان با مدیریت جناب آقای امیر موسوی مدیرعامل شرکت انجام شد.

در این مرحله پذیرفته شدگان در آزمون کتبی مشاغل امور اداری ، منشی پزشکی، راننده آمبولانس، نگهبان، دارویار، بهدار وبهیار برای بکار گیری در ادارات کل و مدیریت های درمان تامین اجتماعی استان های مذکور مصاحبه  شدند.

این مصاحبه با حضور دو تیم مجزا از شرکت کاروتامین که متشکل از آقایان علی مشدئی و محمد رضا عراقی همچنین با همکاری نمایندگان مدیریت های درمان استان های همدان، کرمانشاه و کردستان، حراست و گزینش برگزار شد.

در مصاحبه مذکور سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لحاظ گردیده است.

با هدف برقراری عدالت استخدامی، بکارگیری پرسنل صرفا ازطریق فراخوان عمومی، آزمون کتبی و مصاحبه با رعایت شرایط برابر انجام می گردد.