سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

ثبت نام بیمه تکمیل درمان ۱۴۰۲

اطلاعیه
قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در واحدهای تحت پوشش

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل شرکت کاروتامین شاغل در واحدهای طرف قرارداد می رساندکه با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیل درمان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان و عمر حادثه بر اساس تعهدات ذیل نموده و کلیه پرسنل می بایستی با توجه به تغییر شرکت بیمه ای از طریق لینک زیر نسبت به پر کردن اطلاعات تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ اقدام نمایند. ضمناً لازم به توضیح است که مسئولیت صحت اطلاعات بعهده متقاضی (خود و افراد تبعی) می باشد.