پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

فرایند مصاحبه قبول شدگان آزمون تأمین نیروی انسانی

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتأمین،مصاحبه قبول شدگان استان های کرمان، مرکزی ، تهران ، گیلان (استان تهران بصورت حضوری در ستاد شرکت و استان های  کرمان و مرکزی و گیلان  بصورت مجازی در ستاد شرکت کار و تامین ) در روز چهارشنبه ۲۷/۰۲/۱۴۰۲  برگزار شد.

آقای محمد صداقت نیا مدیر فناوری اطلاعات گفت:

در این مرحله پذیرفته شدگان در مشاغل،  خدمتگزار، آشپز و متصدی خدمات اداری، در مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی بکارگیری خواهند شد .

این مصاحبه با حضور یک تیم از شرکت کاروتأمین با همکاری نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و گزینش برگزار شد.

در پایان با تاکیدات جناب آقای دکتر سید حسن امیر موسوی مدیرعامل محترم شرکت کاروتآمین مبنی بر رعایت دقیق ضوابط، مساوات و مقررات در تآمین نیروی انسانی، کلیه بکارگیری پرسنل در سراسر کشور صرفا از طریق آزمون و با رعایت شرایط برابری، برای همگان انجام گیرد تا هیچگونه اجحاف صورت نپذیرد. لذا باهدف همیاری با بخش درمان و اداره کل و همچنین توسعه فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور، بکارگیری کلیه پرسنل از طریق آزمون کتبی و مصاحبه خواهد بود.