مصاحبه مجازی تأمین نیروی انسانی بخش بیمه ای و درمان

به گزارش روابط عمومی ؛ آقای مهندس علی مشدئی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت کارو تأمین از دستورالعمل مصاحبه مجازی جذب نیرو مدیریت درمان استان قزوین، اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام، اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی، اداره کل تامین اجتماعی استان چهار محال بختیاری،اداره کل تامین اجتماعی استان همدان،اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، مدیریت درمان استان کردستان، مدیریت درمان استان قم خبر داد.

“مصاحبه مجازی به شرح زیر انجام خواهد شد”

 

الف استان های اصفهان، اداره کل استان مرکزی و مدیریت درمان استان مرکزی(شنبه 1402/4/17)

کمیته مصاحبه (آقای اسماعیل گل محمدی ، نماینده استان ها و نماینده گزینش)

ب استان های همدان، چهارمحال بختیاری و کردستان ( یکشنبه 1402/4/18)

کمیته مصاحبه (آقای حسین عطاردی ، نماینده استان ها و نماینده گزینش)

 ج- استان های قم، قزوین و ایلام ( دوشنبه 1402/4/19)   

کمیته مصاحبه (آقای سید حسن پالار ، نماینده استان ها و نماینده گزینش)

 *توجه: در مصاحبه مجازی، نماینده استان و نماینده گزینش در استان مربوطه مستقر و نماینده شرکت کار و تامین همراه با نماینده بازرسی در ستاد شرکت مستقر و مصاحبه مجازی انجام خواهد شد.

* با توجه به اعلام نمرات آزمون کتبی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت در هرشغل محل و با توجه به سهمیه ­های آزمون، برنامه و چگونگی انجام کنترل مدارک و مصاحبه به شرح زیر تدوین می­گردد.

1- اطلاع­ رسانی از طریق تماس تلفنی و پیامک صورت خواهد پذیرفت.

2- کنترل مدارک و صحت ­سنجی خود­اظهاری داوطلبان بر عهده استان مربوطه می­باشد. وجود یک نفر جهت ارتباط و هماهنگی بین اطاق مصاحبه و گیت کنترل مدارک الزامی است.

3- وزن کل مصاحبه 100 خواهد بود که بین تیم­ ها تقسیم­ بندی می­گردد. (60 نمره شرکت کار و تامین، 30 نمره نماینده مدیریت درمان استان و 10 نمره نماینده واحد گزینش)

4- در صورت غیبت هر کدام از اعضای کمیته­ ها، نمره تیم کار و تامین ملاک نمره تیم غایب و نمره نهایی خواهد بود.

برنامه زمانی مصاحبه  استان های با ظرفیت کم ( آزمون مجازی روز یکشنبه 11/04/1402 )

الف استان های اصفهان، اداره کل استان مرکزی و مدیریت درمان استان مرکزی(شنبه 17/04/1402) ، کمیته مصاحبه (آقای اسماعیل گل محمدی ، نماینده استان ها و نماینده گزینش)

ردیف شغل استان محل خدمت تعداد پذیرش ساعت مصاحبه مجازی
1 خدمتگذار اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان شعبه 1 اصفهان 1 نفر مرد 10 صبح
شعبه زرین شهر 1 نفر مرد
شعبه تیران و کرون 1 نفر مرد
شعبه نطنز 1 نفر مرد
2 خدمتگذار اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی شعبه یک ساوه 2 نفر مرد 14 عصر
3 خدمتگذار مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی درمانگاه دلیجان 1 نفر مرد 15 عصر

 

ب استان های همدان، چهارمحال بختیاری و کردستان ( یکشنبه 18/04/1402) ، کمیته مصاحبه (آقای حسین عطاردی ، نماینده استان ها و نماینده گزینش)

ردیف شغل استان محل خدمت تعداد پذیرش ساعت مصاحبه مجازی
1 خدمتگذار اداره کل تامین اجتماعی استان همدان ساختمان اداره کل همدان 1 نفر مرد 10 صبح
شعبه یک همدان 1 نفر مرد
شعبه یک اسد آباد 1 نفر مرد
2 خدمتگذار اداره کل تامین اجتماعی استان چهار محال بختیاری شعبه یک شهر کرد 1 نفر مرد 14 عصر
شعبه هفشجان 1 نفر مرد
3 خدمتگذار مدیریت درمان استان کردستان درمانگاه قروه 1 نفر مرد 15 عصر

 

ج استان های قم، قزوین و ایلام ( دو شنبه 19/04/1402)   ،  کمیته مصاحبه (آقای علی مشدئی ، نماینده استان ها و نماینده گزینش)

ردیف شغل استان محل خدمت تعداد پذیرش ساعت مصاحبه مجازی
1 خدمتگذار مدیریت درمان استان قم بیمارستان امام رضا 6 نفر مرد 10 صبح
2 آشپز مدیریت درمان استان قزوین مدیریت درمان استان قزوین ا نفر مرد 14 عصر
3 خدمتگذار اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام شعبه مهران ا نفر مرد 15 عصر

 

موفق ، سربلند و تندرست باشید