آخرین وضعیت آزمون های استخدامی

به گزارش روابط عمومی، آقای مهندس مشدئی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت کار و تامین با توجه به بازبینی نرم جدید و متراژها در مدیریت درمان و شعب بیمه ای کل کشور و صدور مجوز جذب از طرف معاونت منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی از  آخرین وضعیت آزمون های شرکت به شرح زیر خبر داد :

نام استان نام شهر شغل ظرفیت مورد نیاز
استان های دارای ظرفیت کم تا تاریخ 11/06/1402
همدان اداره کل راننده با خودرو ا نفر مرد
کردستان شعبه سقز راننده با خودرو ا نفر مرد
شعبه قروه راننده با خودرو ا نفر مرد
کهگیلویه و بویر احمد درمان یاسوج راننده با خودرو ا نفر مرد
خوزستان مدیریت درمان(باغملک، شوشتر، شادگان) منشی،دارویار،نگهبان،راننده،بهدار، دارودار 11 نفر مرد و زن
خوزستان بیمارستان بهبهان بهدار 3 نفر
خوزستان بیمارستان بهبهان آشپزخانه 5 نفر
گلستان مراکز درمانی گرگانو درمانگاه گنبد خدمتگزار 3 نفر
لرستان مراکز درمانی استان لرستان خدمتگزار 35 نفر
کردستان شعب شهر سنندج خدمتگزار 1 نفر مرد
گیلان مدیریت درمان استان گیلان واحد های درمانی شهر رشت خدمتگزار5  نفر
واحد های درمانی شهر لنگرود خدمتگزار 2 نفر
اردبیل مدیریت درمان استان اردبیل بیمارستان اردبیل 1 نفر آشپز ، 1 نفر کمک آشپز ، 3 نفر خدمه آشپزخانه
بیمارستان پارس آباد 1 نفر آشپز ، 1 نفر کمک آشپز ، 1 نفر خدمه آشپزخانه
کهگیلویه و بویر احمد مدیریت درمان پلی کلینیک گچساران خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
یزد اداره کل شعب شهر یزد خدمتگزار ( 2 نفر مرد )
شعبه اردکان خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
سیستان و بلوچستان مدیریت درمان مراکز درمانی شهر زاهدان خدمتگزار ( 4 نفر مرد  و 1 نفر زن )
اصفهان مدیریت درمان مراکز درمانی شهر نجف آباد خدمتگزار ( 2 نفر مرد )
درمانگاه نائین خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
خراسان رضوی اداره کل شعبه سبزوار خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
بوشهر اداره کل شعبه کنگان خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
مازندران مدیریت درمان مراکز درمانی شهر بابلسر خدمتگزار ( 3 نفر مرد )
سمنان مدیریت درمان 1 نفر مرد درمانگاه گرمسار و 1 نفر مرد درمانگاه دامغان خدمتگزار ( 2 نفر مرد )
خراسان جنوبی مدیریت درمان بیمارستان بیرجند رختشو و اطو کش ( 1 نفر مرد )
چهارمحال و بختیاری اداره کل شعبه بلداجی خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
ایلام اداره کل شعبه سرابله خدمتگزار ( 1 نفر مرد )
استان مرکزی مدیریت درمان مرکزی بیمارستان ساوه ( آشپز 1 نفر مرد ، توزیع غذا 2 نفر مرد و زن ، لنژری 2 نفر مرد یا زن )
استان کردستان مدیریت درمان کردستان مراکز درمانی سنندج بیمارستان سنندج( خدمتگزار 3 مرد و 5 زن ) ،  ستاد مدیریت ( 1 نفر خدمتگزار مرد ) ، پلی کلینیک سنندج (خدمتگزار 1 نفر مرد )
مراکز درمانی سقز خدمتگزار ( 4 نفر مرد و 5 نفر زن )
مرکز درمانی دیواندره خدمتگزار ( 1 نفر مرد)
استان زنجان مدیریت درمان زنجان بیمارستان امام حسین زنجان آشپز  ( 2 نفر  مرد )
بیمارستان ابهر آشپز ( 1 نفر مرد)، کمک آشپز ( 2 نفر مرد)، متصدی توزیع غذا ( 2 نفر مرد)
بیمارستان ابهر رختشویخانه ( 1 نفر مرد)
بیمارستان ابهر فضای سبز ( 1 نفر مرد )