بازدید مدیر عامل از شعب بیمه ای شهرستان نطنز

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر سید حسن امیر موسوی از نحوه ارائه خدمات پرسنل شرکتی در شعب بیمه ای شهرستان نطنز بازدید و با رئیس شعبه تامین اجتماعی نطنز آقای دهقان زاده دیدار کرد.

آقای موسوی در این دیدار ضمن عرض تسلیت و قبولی ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) گفت:

بعد از بازدید آقای دکتر موسوی مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی و دستور ایشان در خصوص سرکشی و احقاق حقوق پرسنل شرکتی در شرکت کاروتأمین، از هفته بعد از آن بازدید و دستور از نحوه عملکرد پرسنل و پیگیری و انجام مشگلات این عزیزان در کل کشور اقداماتی خوبی با بازدیدهای حضوری صورت گرفت که یکی از مهم ترین این اقدامات پرداخت به موقع حقوق قبل از پایان هرماه و  استفاده از خدمات رفاهی سازمان تأمین اجتماعی و اختصاص وام از بانک رفاه به مبلغ 50 میلیارد توان برای کل پرسنل شرکتی بر اساس سهمیه های تخصیص داده شده بود.

آقای دهقان زاده رئیس شعبه تامین اجتماعی نطنز ضمن خیر مقدم و تشکر از آقای موسوی بابت حضور ایشان در شهرستان گفت:

شرکت کاروتأمین یکی از بزرگترین شرکت های جذب نیروی انسانی در شعب بیمه ای و درمان کل کشور در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و با اقدامات خوبی که در این مدت انجام گرفته شاهد رشد و تعالی این شرکت هستیم.

در حال حاضر با توجه به جذب نیروی خدماتی خوب و وظیفه شناس بر خود واجب میدانم از شما مدیر عامل محترم تشکر کرده و درخواست حمایت بیشتر از نیروهای خدماتی و ارائه خدمات رفاهی بیشتر به این عزیزان از قبیل وام و استفاده از خدمات تفریحی را داشته باشم.

در حال حاضر یکی از پرسنل زحمتکش خدماتی در این شعبه با مشگل مالی مواجه شده که در صورت امکان از شما مدیر عامل محترم درخواست مساعدت و وام برای ایشان را داریم.

آقای دکتر موسوی در آخر با بیان اینکه:

ما با تمام توان پیگیر احقاق حقوق پرسنل شرکتی در کل کشور هستیم و برای این عزیز که شما فرمودید قول مساعد و تخصیص وام را می دهیم و امیدوارم مشگل ایشان مرتفع و شاهد ارائه خدمات مطلوب تر پرسنل محترم شرکتی در کلیه سطوح شغلی به مردم شریف انقلاب اسلامی در شعب بیمه ای باشیم.