دیدار مدیرعامل شرکت کاروتامین با مدیرکل بیمه ای تامین اجتماعی استان زنجان

دکتر سیدحسن امیرموسوی مدیرعامل شرکت کاروتامین صبح یکشنبه 19 شهریور با دکتر عزیزخانی مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان دیدار و گفتگو نمود.

مدیرعامل شرکت در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران و معاونین اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) به نقش تامین اجتماعی و بیمه در توسعه و پیشرفت جامعه اشاره کرد و افزود: گسترش فرهنگ بیمه ای قطعا در راستای رشد تعهد اجتماعی در جامعه بوده و نقش انکار ناپذیر در توسعه و پیشرفت جوامع دارد.

وی در ادامه ضمن تشکر از مدیرکل و سایر حاضرین اضافه کرد: امروز هیئت مدیره و پرسنل شرکت کاروتامین تمرکز خود را بر دو مقوله مهم رضایت کارگران و کارفرمایان گذاشته اند که در این زمینه تعامل میان اداره کل زنجان و شرکت کاروتامین قابل تقدیر است.

دکتر امیرموسوی با اشاره به اینکه مردمان زنجان شایسته دریافت بهترین خدمات هستند آمادگی شرکت کاروتامین را جهت رفع مشکلات کارگران اعلام کرد.