دیدار مدیرعامل شرکت کاروتامین با سرپرست مدیریت درمان استان زنجان

دکتر سیدحسن امیرموسوی مدیرعامل شرکت کاروتامین با سرپرست مدیریت درمان استان زنجان دیدار و گفتگو نمود.

جلسه دیدار و گفتگو با حضور دکتر جراحی سرپرست مدیریت درمان استان زنجان، دکتر محبی معاون توسعه و پشتیبانی، دکتر رضایی معاونت خدمات درمانی و جمعی از مدیران در محل مدیریت درمان استان زنجان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت کاروتامین ضمن قدردانی از زحمات مجموعه مدیریت درمان استان زنجان، با هدف رسیدگی به دغدغه ها و موضوعات معیشتی کارگران اهم مسائل و مشکلات پرسنل را مطرح و با هیئت حاضر به بحث و تبادل نظر پرداخت.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی جهت رفع مشکلات کارگران خاطرنشان کرد: با هم افزایی و همکاری بیشتر شرکت و مدیریت درمان می توانیم در جهت رفع مشکلات موجود گام های ارزشمندی برداشته و در این راه، انطباق اهداف شرکت و اهداف سازمان باید مد نظر همه قرار گیرد.