درباره کاروتامین

تاریخچه شرکت کار و تامین

شرکت کاروتأمین ( سهامی خاص) در تاریخ 17/6/1371 تحت شماره 2439 درشهرستان کرج ثبت شده و طبق تبصره 6 ماده 12 اساسنامه در همان تاریخ نسبت به ایجاد شعبه در تهران اقدام نموده و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/4/1373 تحت شماره 108747 مورخ 14/8/1373 به اداره ثبت شرکتهای تهران منتقل شده است .

معرفی خدمات شرکت  (  مطابق با اساسنامه  ) :

الف -   طراحی سیستم   ،  سازمان دهی و خدمات مدیریتی .

ب -   برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء دانش وکارایی فنی پرسنل شرکت ها برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب تر

ج -   عملیات خدمات عمومی مراکز بهداشتی و درمانی  ، ادارات و شرکتهای سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات ونهادها و بخش خصوصی

د -   تامین نیروی انسانی مورد نیاز در اجرای قراردادهای شرکت با مراکز بهداشتی  و درمانی ، ادارات ، موسسات ، شرکتها ، هتلها ، فرودگاهها ، پایانه ها ، اقامتگاهها ، کارخانجات صنعتی و دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات ، موسسات و  نهادها و بخش خصوصی

ه -   جذب افرادمقرری بگیر بیمه بیکاری و تامین کادر متخصص مورد نیاز

و -  انجام فعالیت های بازرگانی

ز -  کاریابی و مشاوره شغلی

گستره فعالیت شرکت  : 

1 -  سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته

2 -  ادارات کل سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور

3 -  مدیریت های درمان سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور

4 -   بیمارستانها ی سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور

5 -   شرکت ها و نهاد های دولتی

6 -  شرکت های خصوصی

مشخصات عمومی شرکت  :  

الف -   تائید صلاحیت از اداره کل تعاون  ، کار و رفاه  اجتماعی  استان تهران   با شماره 210829/60/ 932 مورخ 08 /06/1393  

ب -   کد اقتصادی  :   به شماره     411131334597         صادر کننده : وزارت امور اقتصادی و دارایی

ج -  محل دفتر مرکزی شرکت  :   تهران خیابان دکتر شریعتی ، خیابان ملک ، کوچه شهیدزاده ، پلاک 2

تماس با کاروتامین

تهران - خیابان شریعتی - خیابان ملک - نبش کوچه شهیدزاده - پلاک2

Email: info {at} karotamin.ir

تلفن: 9-88460106-021

فکس: 88460090-021