نتایج نهایی آزمون و مصاحبه استانی

در گروههای شغلی اعلام نشده هیچ داوطلبی امتیاز لازم در مصاحبه را کسب ننموده است

 

استان

شهر

گروه شغلی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

آذربایجان شرقی

عجب شیر

کارشناس امور اداری

حجت

رحیم زاده

علی

1680036890

آذربایجان شرقی

عجب شیر

کارشناس امور مالی

مصطفی

قربانی خراجو

صفر

5060032515

آذربایجان شرقی

عجب شیر

کارشناس پرستاری

پریا

قلی پور واحد بناب

علی

1680102907

آذربایجان شرقی

عجب شیر

کارشناس علوم آزمایشگاهی

مه تا

شکیبا

سیف اله

5060061582

آذربایجان شرقی

عجب شیر

متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار

ثمین

صفرايی شیشوان

رحیم

5060063070

آذربایجان شرقی

عجب شیر

متصدی خدمات دارویی

سیما

مفتاحی شیشوان

نصراله

5060090061

آذربایجان شرقی

عجب شیر

متصدی خدمات عمومی - نگهبان

ناصر

موسی خانی

عیسی

1360193596

آذربایجان شرقی

ملکان

کارشناس امور اداری

امیر

نیری ملکی

سلام

5070021257

آذربایجان شرقی

ملکان

کارشناس امور مالی

حجت

محمدی جنقرا

هاشم

5070048961

آذربایجان شرقی

ملکان

کارشناس پرستاری

مریم

علوی

علی

5070078844

آذربایجان شرقی

ملکان

کارشناس علوم آزمایشگاهی

راحله

داداش نژاد

محمدعلی

5070044850

آذربایجان شرقی

ملکان

کارشناس مامایی

فاطمه

غیبی

ولیقلی

1490410457

آذربایجان شرقی

ملکان

متصدی خدمات دارویی

نرجس

ارم

الهویردی

5070170155

آذربایجان شرقی

ملکان

متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس

حافظ

سروری مبارک آباد

اسد

5070098535

آذربایجان شرقی

ملکان

منشی پزشک

مرتضی

سلیمان زاده

علی

5070121685

آذربایجان شرقی

هشترود

کارشناس امور اداری

لیلا

باباپور آلمانقدیم

بایرام

1490138994

آذربایجان شرقی

هشترود

کارشناس امور مالی

امین

محمدی

محمدعلی

1590314492

آذربایجان شرقی

هشترود

کارشناس پرستاری

سهیلا

کارگر

عبدااله

1590240197

آذربایجان شرقی

هشترود

کارشناس علوم آزمایشگاهی

حامد

اعتصامی

کریم

1660236304

آذربایجان شرقی

هشترود

کارشناس فناوری اطلاعات

شهلا

حسن نژاد

علی اکبر

1360200908

آذربایجان شرقی

هشترود

متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار

سولماز

قزه خانی

اسمعیل

1720117225

آذربایجان شرقی

هشترود

متصدی خدمات دارویی

رضا

نصیری

حسن

1490265104

آذربایجان شرقی

هشترود

متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس

صادق

علی اکبرپور

ابوذر

1590216164

آذربایجان شرقی

هشترود

متصدی خدمات عمومی - نگهبان

علی

حیدرزاده

رحمن

1590158891

آذربایجان شرقی

هشترود

منشی پزشک

فائزه

داورنیا

علی

1520422733

تهران

فشافویه

بهیار

هیمن

ظاهری

مصطفی

3750437475

تهران

فشافویه

کارشناس مامایی

عاطفه

ده خیری ثانی

حسن

0480142769

تهران

فشافویه

متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار

دل آرام

دهنوی

علی

0019960476

تهران

فشافویه

متصدی خدمات دارویی

وحید

طهماسخانی

قدمعلی

4310692011

تهران

فشافویه

متصدی خدمات عمومی - نگهبان

سعید

ذوالفقاری

شهرام

3240663724

تهران

فشافویه

منشی پزشک

آرمان

محمدی

ناصر

3241446816

فارس

داراب

کارشناس پرستاری

مرجان

کرمی

غلامرضا

2480273083

فارس

داراب

متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار

مصطفی

نیک خلق

قاسم

2480291987

فارس

داراب

متصدی خدمات دارویی

میلاد

کریمی

حمید

2440422770

گیلان

آستانه اشرفیه

بهیار

علیرضا

عسگرزاده

رشید

1630253189

گیلان

آستانه اشرفیه

کارشناس امور مالی

آرش

شهرپوری

مهدی

2580344421

گیلان

آستانه اشرفیه

کارشناس پرستاری

نرجس

اعتمادی

محمود

2580269673

گیلان

آستانه اشرفیه

کارشناس علوم آزمایشگاهی

فاطمه

حاجی پور

سیروس

2650158158

گیلان

آستانه اشرفیه

کارشناس فناوری اطلاعات

زهرا

حکیمی لاخانی

حسن

2650151943

گیلان

آستانه اشرفیه

کارشناس مامایی

مریم

نعمت زاده باللوقیه

محمد

1450528902

گیلان

آستانه اشرفیه

متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار

زهرا

هدایتی میشامندانی

علی

2580847510

گیلان

آستانه اشرفیه

متصدی خدمات دارویی

جواد

پاکدامن

حسین

2660232237

گیلان

آستانه اشرفیه

متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس

محمد

درویشوند

شیرعلی

2650180781

گیلان

آستانه اشرفیه

متصدی خدمات عمومی - نگهبان

شهرام

حقیقت

شهباز

2480123693

گیلان

آستانه اشرفیه

منشی پزشک

رضا

عوض خواه

محمد

6300059073

 

 

تماس با کاروتامین

تهران - خیابان شریعتی - خیابان ملک - نبش کوچه شهیدزاده - پلاک2

Email: info {at} karotamin.ir

تلفن: 9-88460106-021

فکس: 88460090-021