پرداخت عیدی 1399

تاریخ پرداخت: یکشنبه, ۱۷. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

یکشنبه, ۱۷. اسفند ۱۳۹۹

بیمارستان تامين اجتماعي امام علی(ع) زرند
سازمان تامين اجتماعي خدمات عمومي
مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام
سازمان تامين اجتماعي(امور حقوقي)
سازمان تامين اجتماعي(امور مجلس)
امور خدمات نظافتی انبار مرکزی سازمان تامین اجتماعی
پلی کلینیک تامين اجتماعي شهید دکتر اشرفی اصفهانی ورامین
بیمارستان تامین اجتماعی شهید مصطفی خمینی بهبهان(باغبانی)
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی زرند(لنژری)
سازمان تامین اجتماعی(راننده)
بيمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی اصفهان(جایگزین موقت)
سازمان تامین اجتماعی(جایگزین موقت)
سازمان تامین اجتماعی(نگهبان)
بیمارستان تامين اجتماعي امام علی(ع) زرند(تاسیسات)
مدیریت درمان تامين اجتماعي مازندران(ویژه کرونا)
مديريت درمان تامين اجتماعي هرمزگان(ویژه کرونا)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی(ویژه کرونا)
انبار مرکزی سازمان تامین اجتماعی(حفاظت فیزیکی)
سازمان تامین اجتماعی ( تشریفات)

 

تاریخ پرداخت: شنبه, ۱۶. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

شنبه, ۱۶. اسفند ۱۳۹۹

شرکت  سیمان بجنورد
بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین اهواز(طبخ و توزیع غذا)

 

تاریخ پرداخت: چهارشنبه, ۱۳. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

چهارشنبه, ۱۳. اسفند ۱۳۹۹

اداره کل تامین اجتماعی بوشهر
اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی
اداره کل تامين اجتماعي زنجان
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان(جایگزین موقت)

 

تاریخ پرداخت: سه‌شنبه, ۱۲. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

سه‌شنبه, ۱۲. اسفند ۱۳۹۹

پلی کلينيک تامین اجتماعی سیزده آبان
شرکت پرسی ایران گاز
شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران
اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ
بيمارستان تامين اجتماعي12بهمن تهران
پلی کلینیک تامين اجتماعي دکتر امانی پاکدشت
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر
بیمارستان تامین اجتماعی 17شهریور آبادان(باغبانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان بیمارستان پیامبر اعظم(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی پیامبراعظم(طبخ و توزیع غذا)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي آذربایجان شرقی(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي اصفهان(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي آذربایجان شرقی(نگهبان)
مديريت درمان تامين اجتماعي هرمزگان(نگهبان)
اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران(تاسیسات)

 

تاریخ پرداخت: دوشنبه, ۱۱. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

دوشنبه, ۱۱. اسفند ۱۳۹۹

پلی كلينيك تامین اجتماعی قدس شریف
پلی كلينيك تامین اجتماعی شهدای خاندان حكيم
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
بيمارستان تامین اجتماعی دکتر شريعتي اصفهان
اداره کل تامين اجتماعي کرمانشاه
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی
مدیریت درمان تامين اجتماعي خراسان جنوبی
اداره کل تامين اجتماعي مازندران
شرکت لابراتوارهاي سينا دارو
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمانشاه(کارشناس)
مدیریت درمان تامين اجتماعي چهارمحال و بختیاری(راننده)
بیمارستان تامین اجتماعی کاشان(طبخ و توزیع غذا)
مديريت درمان تامين اجتماعي فارس(جایگزین موقت)
بيمارستان تامین اجتماعی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي خراسان جنوبی(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي کرمانشاه(نگهبان)
اداره کل تامين اجتماعي خوزستان(نقلیه)

 

تاریخ پرداخت: یکشنبه, ۱۰. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

یکشنبه, ۱۰. اسفند ۱۳۹۹

مديريت درمان تامين اجتماعي گيلان
بيمارستان تامين اجتماعي دكتر غرضي سيرجان
اداره کل تامين اجتماعي خوزستان
اداره کل تامين اجتماعي يزد
اداره کل تامین اجتماعی گیلان
اسناد پزشکی کرمان
پلی کلینیک تامین اجتماعی بوعلی کنگان بوشهر
مديريت درمان تامين اجتماعي کرمان
پلی کلینیک تامين اجتماعي شهید حسن دهقان برزکی
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان(باغبانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی(فضای سبز)
بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین اهواز(باغبانی)
مديريت درمان تامين اجتماعي کرمان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي مازندران(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي شرق تهران(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي سمنان(جایگزین موقت)
مديريت درمان تامين اجتماعي کرمان(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي خراسان جنوبی(نگهبان)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان(تاسیسات)

تاریخ پرداخت: شنبه, ۹. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

شنبه, ۹. اسفند ۱۳۹۹

مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان
مدیریت درمان تامين اجتماعي کاشان
مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان
مديريت درمان تامين اجتماعي اردبيل
مدیریت درمان تامين اجتماعي استان مرکزی
مديريت درمان تامين اجتماعي سيستان و بلوچستان
مديريت درمان تامين اجتماعي فارس
مدیریت درمان تامين اجتماعي قزوین
مديريت درمان تامين اجتماعي هرمزگان
مديريت درمان تامين اجتماعي زنجان
بيمارستان تامين اجتماعي شهید دکتر لبافي نژاد
اسناد پزشكي تهران
بيمارستان تامين اجتماعي امام رضا(ع) اسلامشهر
اداره کل تامين اجتماعي اردبيل
اداره کل تامين اجتماعي استان مرکزی
مدیریت درمان تامين اجتماعي تهران
اداره کل تامين اجتماعي البرز
اسناد پزشکی فارس
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید دکتر مفتح
پلی کلینیک تامين اجتماعي شهید دستغیب قرچک
مديريت درمان تامين اجتماعي زنجان(فضای سبز)
مدیریت درمان تامين اجتماعي قزوین(لنژری)
مديريت درمان تامين اجتماعي زنجان(لنژری)
بيمارستان تامين اجتماعي سلمان فارسی بوشهر(لنژری)
مدیریت درمان تامين اجتماعي قزوین(طبخ و توزیع غذا)
مديريت درمان تامين اجتماعي زنجان(طبخ و توزیع غذا)
مديريت درمان تامين اجتماعي کرمان(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی کاشان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان(جایگزین موقت)
مديريت درمان تامين اجتماعي اردبيل(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي استان مرکزی(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي بوشهر(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي خوزستان(جایگزین موقت)
مديريت درمان تامين اجتماعي سيستان و بلوچستان(جایگزین موقت)
مديريت درمان تامين اجتماعي قم(جایگزین موقت)
مديريت درمان تامين اجتماعي زنجان(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی اصفهان(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي يزد(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي کاشان(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي کردستان(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي استان مرکزی(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین(نگهبان)
مديريت درمان تامين اجتماعي قم(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي زنجان(نگهبان)

تاریخ پرداخت: چهارشنبه, ۶. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

چهارشنبه, ۶. اسفند ۱۳۹۹

مديريت درمان تامين اجتماعي سمنان
مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان
اداره کل تامین اجتماعی همدان
اداره کل تامين اجتماعي قزوين
اداره کل تامين اجتماعي شهرستانهاي تهران
شركت ايران سازه
شرکت توزيع دارو پخش(سهامی عام)
شرکت صنايع بسته بندي فرآوردهاي شيري پگاه
هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی
شرکت پخش گاز مایع ایرانیان چابهار
شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری
شركت سرمايه گذاري سیمان تامين
شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مديريت درمان تامين اجتماعي سمنان(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی ولیعصرقائمشهر(طبخ و توزیع غذا)
مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی همدان(جایگزین موقت)
اسناد پزشکی قزوین(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي خوزستان(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي سیستان و بلوچستان(نگهبان)
مديريت درمان تامين اجتماعي گلستان(نگهبان)
شرکت سنگ تزئینی کلاردشت

تاریخ پرداخت: سه‌شنبه, ۵. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

سه‌شنبه, ۵. اسفند ۱۳۹۹

بيمارستان تامين اجتماعي شهید دکتر شريعت رضوي
اداره کل تامین اجتماعی سيستان و بلوچستان
بيمارستان تامين اجتماعي سلمان فارسی بوشهر
اداره کل تامين اجتماعي اصفهان
اداره کل تامين اجتماعي فارس
اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی
اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی
اداره کل تامین اجتماعی کرمان
پلي کلينيک تامین اجتماعی طوس
اداره کل تامين اجتماعي شرق تهران
اداره کل تامين اجتماعي سمنان
مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(بهزیستی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی بعثت بوشهر
درمانگاه تامین اجتماعی گناوه دیلم بوشهر
بیمارستان تامین اجتماعی نبی اکرم عسلویه
اداره کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد(کارمند اداری)
پلی کلینیک تامین اجتماعی نسیم شهر
درمانگاه تامین اجتماعی شهدای دخانیات
بیمارستان تامین اجتماعی شفا مسجدسلیمان(باغبانی)
مدیریت درمان تامين اجتماعي لرستان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي یزد(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي اردبيل(جایگزین موقت)
درمانگاه شهید بهشتی قزوین(جایگزین موقت)
مدیريت درمان تامين اجتماعي آذربايجان غربی(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي بوشهر(نگهبان)
مدیریت درمان  تامين اجتماعي لرستان(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد(حفاظت فیزیکی)

تاریخ پرداخت: دوشنبه, ۴. اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پرداخت:

دوشنبه, ۴. اسفند ۱۳۹۹

اداره کل تامین اجتماعی ایلام
اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی(راننده)
اداره کل تامین اجتماعی بوشهر(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی قم
اداره کل تامین اجتماعی قم(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی كهگیلویه و بویراحمد
اداره کل تامين اجتماعي البرز(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي آذربایجان غربی
اداره کل تامين اجتماعي چهارمحال و بختیاری
اداره کل تامين اجتماعي خراسان رضوی(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي خراسان رضوي
اداره کل تامين اجتماعي گلستان
اداره کل تامين اجتماعي گيلان(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي لرستان(جایگزین موقت )
اداره کل تامين اجتماعي مازندران(جایگزین موقت)
اداره کل تامين اجتماعي هرمزگان
اداره کل تامين اجتماعي هرمزگان(جایگزین موقت)
اسناد پزشکی البرز
انفورماتیک بانک مرکزی
بیمارستان تامین اجتماعی 17شهریور آبادان(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی مهر برازجان بوشهر
بیمارستان تامین اجتماعی ولیعصرقائمشهر(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد البرز
بیمارستان تامين اجتماعي پیامبر اعظم(ص)(تاسیسات)
بیمارستان تامين اجتماعي شهید دکتر لواسانی
بیمارستان تامين اجتماعي هدایت
بيمارستان تامين اجتماعي شهدای15 خرداد ورامين
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید بهشتی البرز
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید فهمیده البرز
درمانگاه تامین اجتماعی اشتهارد
درمانگاه تامین اجتماعی آزادی
درمانگاه تامين اجتماعي شهید نیکپور
دی کلینیک تامین اجتماعی شهید حاجی زاده البرز
دی كلينيك تامین اجتماعی ابوريحان
کلينيک تامین اجتماعی شهيد حيدري
کلينيک تخصصي تامین اجتماعی جشنواره
مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام(تلفنچی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامين اجتماعي ایلام(نگهبان)
مدیریت درمان تامين اجتماعي آذربایجان شرقی
مدیریت درمان تامين اجتماعي بوشهر
مدیریت درمان تامين اجتماعي مازندران
مدیریت درمان تامين اجتماعي مازندران(نگهبان)
مديريت درمان تامين اجتماعي کرمان(بیمارستان پیامبر اعظم(ص))
مديريت درمان تامين اجتماعي يزد
موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي

تماس با کاروتامین

تهران - خیابان شریعتی - خیابان ملک - نبش کوچه شهیدزاده - پلاک2

Email: info {at} karotamin.ir

تلفن: 9-88460106-021

فکس: 88460090-021