هیئت مدیره شرکت کاروتامین

هیئت مدیره شرکت کاروتامین متشکل از اعضای انتصاب شده است که سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان شرکت را برعهده دارند.

محمد شکوهی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره


نماینده سازمان تامین اجتماعی

رزومه
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای کارگران و سازمان تامین اجتماعی و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش جزو اولویت ها و برنامه های مدیران کاروتامین است.

محمدحسن ضیغمی

رئیس و عضو هیئت مدیره


نماینده موسسه بهداشتی درمانی میلاد سلامت

رزومه
از تمامی مدیران و کارکنان جوان و فرهیخته شرکت می خواهم با تلاشهای بی وقفه، تکریم ارباب رجوع و با برخورداری از صداقت و امانت داری، اخلاق حسنه و کلیه ارزشهای اعتقادی اسلامی درخدمت به مجموعه کاروتامین و کارگران از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

محمد حسنپور

عضو هیئت مدیره


نماینده شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی

رزومه
تعریف گستره جدیدی از خدمات تخصصی به منظور نیل به اهداف سازمان تامین اجتماعی درکنار حفظ وجوه تمایز در قیاس با سایر رقبا، شرکت کاروتامین را بر آن داشت تا با بازبینی ماموریت ها و متناسب سازی ساختارهای تشکیلاتی شرکت، زمینه های تعالی و توسعه خدمات رسانی به پرسنل خود را در بستر تحولات بنیادین فراهم آورد.