معرفی و تاریخچه

شركت كار و تأمين به شناسه ملی 10100189989 در تاريخ 1371/06/17 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان کرج به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1373/04/18 مرکزیت شرکت به تهران منتقل و تحت شماره 108747 مورخ 1373/08/14 به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران منتقل شده است .

شرکت کاروتامین از واحدهای فرعی سازمان تامین اجتماعی است.

 

ماموریت

شرکت کاروتامین، تامین کننده نیروی انسانی واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی، کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در کلیه سطوح رده های شغلی به عنوان یک شرکت پیشرو در ارائه خدمات با کیفیت در بخش های مختلف خدماتی و پشتیبانی با تکیه بر سرمایه های انسانی متخصص و متعهد خود و همچنین بهره گیری از روشهای نوین علمی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات، همواره در صدد ارائه بهترین خدمات و کسب حداکثری رضایت مشتریان خود می باشد.
این شرکت، همواره با تمرکز بر اصل مشتری مداری، تلاش مجدانه جهت نیل به ارائه خدمات با کیفیت و کسب رضایتمندی حداکثری در تمامی حوزه های خدمات قابل ارائه و توسعه مستمر در کلیه زمینه های کسب و کار در راستای تامین منافع شرکت و مشتریان می باشد.

بر اساس ماده 2 اساسنامه اصلاحی مصوب مجمع عمومی مورخ 1388/07/26

موضوع فعالیت

1. عملیات خدمات عمومی، اداری، مالی، تداركاتی، نظافتی، باغبانی و نگهداری فضای سبز، انبارداری، بازرگانی و سایر عملیات اصلی، پشتیبانی و جانبی مراكز بهداشتی و درمانی ادارات، موسسات و شركتها، واحدهای سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات و نهادها و اشخاص حقوقی.

2. تامین نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و ساده در سطح کلیه مشاغل پشتیبانی و اصلی مراكز بهداشتی و درمانی، ادارات، موسسات، شركتها، هتلها، فرودگاهها، پایانه ها، اقامتگاهها، كارخانجات صنعتی و دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات نهادها و اشخاص حقوقی .

3. طراحی سیستم سازمان دهی و خدمات مدیریتی، حفظ و نگهداری واحدها .

4. جذب افراد مستمری بگیر بیمه بیکاری و تامین کادر متخصص مورد نیاز و برگزاری دوره ها و كلاسهای آموزشی جهت ارتقاء دانش و كارایی فنی کارکنان برای ارائه خدمات با كیفیت مطلوب .

5. تاسیس و انحلال و مشاركت در موسسات خدماتی كه با موضوع فعالیت شركت مرتبط باشد .

6. عقد قراردادهای پیمان مدیریت و نظارت در زمینه كلیه امور خدمات عمومی، اداری و مالی و پشتیبانی با سازمان تامین اجتماعی و شركتها و موسسات تابعه و تحت پوشش و سایر ادارات، موسسات، نهادهاو اشخاص حقوقی.

7. ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه امور خدماتی و اداری و پشتیبانی و بهره برداری از امکانات سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با موضوع فعالیتهای شرکت.

8. خرید و فروش و بطور كلی عملیات و معاملات مالی و تجاری داخلی و خارجی كه بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یك از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد.