معرفی و تاریخچه

شرکت کار و تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۹۸۹ در تاریخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان کرج به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۸ مرکزیت شرکت به تهران منتقل و تحت شماره ۱۰۸۷۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران منتقل شده است .

شرکت کاروتامین از واحدهای فرعی سازمان تامین اجتماعی است.

 

ماموریت

شرکت کاروتامین، تامین کننده نیروی انسانی واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی، کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در کلیه سطوح رده های شغلی به عنوان یک شرکت پیشرو در ارائه خدمات با کیفیت در بخش های مختلف خدماتی و پشتیبانی با تکیه بر سرمایه های انسانی متخصص و متعهد خود و همچنین بهره گیری از روشهای نوین علمی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات، همواره در صدد ارائه بهترین خدمات و کسب حداکثری رضایت مشتریان خود می باشد.
این شرکت، همواره با تمرکز بر اصل مشتری مداری، تلاش مجدانه جهت نیل به ارائه خدمات با کیفیت و کسب رضایتمندی حداکثری در تمامی حوزه های خدمات قابل ارائه و توسعه مستمر در کلیه زمینه های کسب و کار در راستای تامین منافع شرکت و مشتریان می باشد.

بر اساس ماده ۲ اساسنامه اصلاحی مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۶

موضوع فعالیت

۱. عملیات خدمات عمومی، اداری، مالی، تدارکاتی، نظافتی، باغبانی و نگهداری فضای سبز، انبارداری، بازرگانی و سایر عملیات اصلی، پشتیبانی و جانبی مراکز بهداشتی و درمانی ادارات، موسسات و شرکتها، واحدهای سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات و نهادها و اشخاص حقوقی.

۲. تامین نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و ساده در سطح کلیه مشاغل پشتیبانی و اصلی مراکز بهداشتی و درمانی، ادارات، موسسات، شرکتها، هتلها، فرودگاهها، پایانه ها، اقامتگاهها، کارخانجات صنعتی و دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات نهادها و اشخاص حقوقی .

۳. طراحی سیستم سازمان دهی و خدمات مدیریتی، حفظ و نگهداری واحدها .

۴. جذب افراد مستمری بگیر بیمه بیکاری و تامین کادر متخصص مورد نیاز و برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء دانش و کارایی فنی کارکنان برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب .

۵. تاسیس و انحلال و مشارکت در موسسات خدماتی که با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد .

۶. عقد قراردادهای پیمان مدیریت و نظارت در زمینه کلیه امور خدمات عمومی، اداری و مالی و پشتیبانی با سازمان تامین اجتماعی و شرکتها و موسسات تابعه و تحت پوشش و سایر ادارات، موسسات، نهادهاو اشخاص حقوقی.

۷. ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه امور خدماتی و اداری و پشتیبانی و بهره برداری از امکانات سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با موضوع فعالیتهای شرکت.

۸. خرید و فروش و بطور کلی عملیات و معاملات مالی و تجاری داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد.