رزومه کاروتامین

کارفرمای دوستدار کارگر و ملتزم به تمامی حقوق شرعی ، قانونی و انسانی کارگران

نگاه مدیریت به آینده شرکت:

آینده یافتنی نیست ، بلکه ساختنی است بنابر این آینده جایی نیست که به آنجا می رویم بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم . بدیهی است آینده کماکان در حال ساختن است ، آینده امری است که شرکت می تواند ، آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهد . بدین ترتیب شرکت نه تنها باید بکوشد امور در حال وقوع را بفهمند ، بلکه باید بکوشد اموری را که شاید اتفاق بیفتد یا بالقوه امکان وقوع دارد و یا تحت شرائط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد ، نیز بشناسند . و در وقوع ، عدم وقوع و یا کیفیت وقوع آن تاثیر گذار باشند . با این روش امکان کشف فرصت های بالقوه و بالفعل در آینده برای شرکت بهتر میسر خواهد بود . شرکت کار و تامین ، تلاش می کند تا فراتر از روش های مدیریت سنتی ، در مسیر فرصت آفرینی و ارزش افزایی برای نیروی انسانی تامین شده و کارفرمایان حرکت کند و به همین منظور با شناخت نیازهای کارفرمایان با اتکا به اصول صداقت ، تخصص ، وفاداری در مسیر رشد و تعالی و اعتلای نام شرکت گام بر دارد و با یاری خداوند در جهت ایجاد فرهنگ سالم کار محور در عرصه خدمات اجتماعی اهتمام ورزد . فعالیتهای امروز میبایست با حداکثر مشعوف سازی نیروی انسانی تامین شده و کارفرمایان محترم با ارائه بهترین خدمات تمرکز یابد.

اهداف کوتاه مدت شرکت:

الف-گسترش فعالیتها در حوزه تامین نیروهای متخصص
ب-افزایش سطح تامین نیروی انسانی با شیوه حجمی
ج-توسعه تامین نیروی انسانی بصورت جایگزین
د–همکاری با بخش درمان در تامین نیروهای مورد نیاز مقابله با پاندمی کرونا
ه-برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش سطح توانمندی کارکنان شرکت و نیروهای تامین شده مشتریان

کلیدهای موفقیت:

۱-امکان فرصت شناسی و توانایی باز کردن پنجره فرصت برای کارکنان و شرکت در راستای توسعه
۲-نوآوری در چگونگی ارائه خدمات عمومی و تخصصی
۳-استفاده از فنآوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی در شرکت
۴-ایجاد شبکه های ارتباطی گسترده جهت کشف فرصت های جدید
۵-توانایی خلق ایده های جدید بر اساس فرصت های جدید بازار و نیاز های روز مشتریان و کارفرمایان
۶-استفاده از تیم های فراتخصصی در توسعه خدمات عمومی و تخصصی

ارزش های بنیادین:

۱-خلاقیت، نوآوری، اثر بخشی، صداقت و وجدان کاری
۲–رعایت انصاف و عدالت، قاطعیت، نظارت و کنترل
۳–برنامه محوری، مسئولیت پذیری و تعهد کاری
۴–بهبود مستمر و افزایش بهره وری
۵–تعالی سازمانی با کسب حداکثر رضایت و رعایت حقوق مشتری و ذینفعان
۶–تلاش در جهت توانمند سازی کارکنان
۷–رعایت اخلاق حرفه ای در کسب و کار

چشم انداز:

الف–تمرکز بر اصل مشتری مداری
ب–ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت
ج-کسب رضایتمندی حداکثری مشتریان و صاحبان سهام
د-حرفه ای ترین و تخصصی ترین تامین کننده نیروی انسانی در سطح کشور
ه-سازمانی برنامه محور، کارآمد، پایدار و پاسخگو

شرکت کاروتامین

دارنده جایزه تعالی منابع انسانی

رتبه اول صد شرکت برتر در بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور

فعالیت ها و خدمات

شرکت کار و تامین تاکنون افتخار داشته است تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان را به شیوه های تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ (از طریق‌ آزمون) واگذاری‌ فعالیتها ی خدماتی‌ و نظافتی‌ (در قالب‌ حجمی‌)، نیروهای جایگزین موقت، بکارگیری نیروهای موقت در مراکز درمانی جهت مقابله با کرونا، تامین نیروی حفاظتی (نگهبانی)، اجاره خودرو با راننده (امور نقلیه)، آماده سازی طبخ و توزیع غذا، نگهداری فضای سبز (باغبانی)، واگذاری خدمات لنژری مراکز درمانی، راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی بیمارستانی
نیروی انسانی فعالیت های تشریفاتی و آبدارچی، اپراتوری دستگاه های امحاء پسماند های عفونی و غیر عفونی، نیروهای جایگزین مرخصی و… با کیفیت عالی به انجام برساند.

دامنه فعالیت ها و ارائه خدمات:

الف- تامین نیروی انسانی ساده و متخصص
ب- طراحی سیستم، ساختار و ارائه خدمات مدیریتی در حوزه منابع انسانی
ج- مشاوره مدیریت و کارآفرینی
د- برگزاری دوره های آموزشی
ه- مشاوره شغلی و توانمند سازی

گستره فعالیت شرکت:

۱-سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته
۲-ادارات کل سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور
۳-مدیریت های درمان سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور
۴-بیمارستانها ی سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور
۵-شرکت ها و نهاد های دولتی
۶-شرکت های خصوصی

برخی از مشتریان و کارفرمایان شرکت:

سازمان تامین اجتماعی
شرکت سهامی عام سیمان دورود
شرکت سیمان بجنورد
شرکت خدمات انفورماتیک
شرکت دارو پخش
فرآیند برنامه ریزی راهبردی شرکت کار و تامین از مرحله شناخت اولیه تا اجرا و نظارت و کنترل را می توان بر پایه کارکرد و ماهیت شرکت ، مفهوم سازی نمود. در نظام برنامه ریزی شرکت، چرخه برنامه از دستیابی به آگاهی جمعی به مثابه "خود آگاهی سازمانی" در قالب بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش ها، آغاز شده و در شناخت فضای محیطی و تدوین راهبرد های کلان، "برازش سازمان" در تطابق با محیط درون و برون سازمانی رخ می دهد. در مرحله سوم که به امر "برنامه ریزی" اختصاص دارد، برنامه های سازمان در قالب بخشی و عملیاتی استخراج گردیده و این فرآیند با اجرای برنامه های یاد شده؛ رشد، ارتقاء و"برآیش سازمانی"را در پی خواهد داشت و در نهایت با مرحله "پایش سازمانی" این چرخه تکمیل می گردد.