دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

آغاز برنامه‌های گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی با رویکرد تبیین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری

در آستانه هفته تأمین اجتماعی – ۲۰ تا ۲۶ تیرماه- مدیرعامل سازمان تأمین اجماعی با صدور یک دستور اداری، ضمن اشاره به محوریت ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه‌های ارتباطی و رسانه‌ای ویژه این مناسبت، بر ضرورت استفاده از فرصت هفته تأمین اجتماعی برای تبیین ابعاد مختلف این سیاست‌ها و نیز تبیین مسائل، خدمات و برنامه‌های تحولی تأمین اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در این دستور اداری تأکید کرده است: اقدامات گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی باید با محوریت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با رویکرد مشارکت بیشتر مردم و شرکای اجتماعی انجام شود و لازم است از این فرصت در جهت تبیین و معرفی خدمات و مسائل سازمان، افزایش تعامل با مخاطبان و شرکای اجتماعی سازمان (بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران)، دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری استفاده شود.

هفته تأمین اجتماعی در سال جاری از روز دوشنبه ۲۰ تیرماه آغاز می‌شود. اولین روز هفته تأمین اجتماعی با عنوان “تأمین اجتماعی، سیاست­های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری” نام‌گذاری شده و روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه نیز به عنوان ” تأمین اجتماعی، حامی تولید، اشتغال و کسب و کارهای دانش بنیان” اختصاص دارد. همچنین روز چهارشنبه ۲۲ تیر با عنوان ” تأمین اجتماعی، تأمین منابع پایدار، ارتقای ارزش ذخایر بین ­نسلی”؛ روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر با عنوان ” تأمین اجتماعی، صیانت از حقوق بین­ نسلی، تولید، سودآوری، امانت­داری و شفافیت” نام‌گذاری شده است. روز جمعه ۲۴ تیر با عنوان ” تأمین اجتماعی، توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه­ ای و درمانی”؛ روز شنبه ۲۵ تیر با عنوان ” تأمین اجتماعی، تحقق عدالت و ارتقای اعتماد و ایجاد رضایت­مندی مخاطبان” و روز شنبه ۲۶ تیر به عنوان ” تأمین اجتماعی، هوشمندسازی و بیمه فراگیر خانواده ایرانی” اعلام شده است.