از ارسال کارکرد تا صدور صورتحساب و واریز حقوق

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت کارو تأمین؛ آقای سید حسن پالار مدیر سرمایه های انسانی و امور قراردادها در خصوص ارسال کارکردها طبق بخش نامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

سید حسن پالار گفت:

ضمن تقدیر و تشکر از بیش از 80درصد از واحدهای طرف قرارداد که نسبت به اجرای بخش نامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارسال کارکرد پرسنل شرکتی تا تاریخ 20 هرماه اقدام نموده اند. امید است واحدهای که تا این لحظه همکاری لازم را در این خصوص (ارسال کارکرد) نداشته اند نسبت به تسریع در ارسال کارکردها تا پایان ساعت اداری 24/آبان ماه اقدام نمایند تا شرکت بتواندنسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتی در زمان مقرر اقدام نماید. بدیهی است عواقب عدم ارسال بموقع کارکردها طبق دستور اداری بعهده مسئولین محترم طرف قراداد می باشد. و شرکت هیچگونه مسئولیتی در خصوص پرداخت حقوق و مزایا در زمان مقرر نخواهد داشت.

آقای پالار در آخر افزود:

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای همه عزیزان، با عنایت به دستور اداری مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احصای حقوق پرسنل شرکتی و پرداخت حقوق و مزایای این عزیزان و نگاه ویژه مدیر عامل محترم شرکت کاروتأمین در این راستا، محاسبات پس از ارسال کارکرد در کمترین زمان ممکن انجام شده و به منظور قدردانی از زحمات و تعهد کاری کارمندان شرکتی، پرداخت بموقع حقوق و مزایای اتفاق خواهد افتاد و اسامی واحدهای که تا به این تاریخ کارکردی را برای شرکت ارسال نکرده اند برای معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی ارسال گردید.