۲ خرداد ۱۴۰۲

جلسه مشترک شرکت کارو تأمین با اداره کل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت کاروتأمین، در اولین روز خردادماه، جلسه مشترکی بین مدیرعامل محترم و مدیران شرکت کاروتأمین با حضور مدیر کل محترم و مدیران […]
۲ خرداد ۱۴۰۲

“جلسه مشترک شرکت کاروتأمین با اداره کل منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی”

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت کاروتأمین، امروز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ جلسه مشترکی بین مدیرعامل محترم و مدیران شرکت کاروتأمین با حضور مدیر کل محترم و مدیران […]