پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

جلسه مشترک شرکت کارو تأمین با اداره کل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت کاروتأمین، در اولین روز خردادماه، جلسه مشترکی بین مدیرعامل محترم و مدیران شرکت کاروتأمین با حضور مدیر کل محترم و مدیران پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعامل دوسویه و انعقاد قراردادها و احصای حقوق پرسنل شرکتی تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر سلیمی پارسا مدیر کل محترم پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی ضمن خوش آمدگویی و توفیق روز افزون برای جمع حاضر تشریح کرد:
امروز با توجه به اینکه بخش عمده ای از جذب پرسنل سازمان تأمین اجتماعی در گروه های مختلف توسط شرکت کاروتأمین صورت میگیرد. لازم است بیشتر از قبل ما با هم تعامل داشته باشیم تا بتوانیم با عنایت به برگذاری آزمون های استخدامی و مصاحبات تخصصی شرکت کاروتأمین در خصوص آزمون ۱۴۰۲، نظر تخصصی این اداره کل در حوزه استخدام نیروی راننده را داشته باشیم و آمادگی خود را در هر چه بهتر برگزار شدن این فرایند اعلام میکنیم.
آقای دکتر سید حسن امیر موسوی گفت:
طی بازدیدهای بعمل آمده از استانها یکی از چالش ها ی مطرح شده از طرف مدیران استان در خصوص هزینه لباس پرسنل بود که به شکر خدا با مدیریت حضرتعالی در خصوص افزایش این مبلغ به نظر این مشکل مرتفع خواهد شد. تجمیع قراردادها در استانها به تیپ دو قراداد در حوزه درمان و ادراه کل (حجمی و غیر حجمی) و انعقاد قرارداد به مدت سه سال یکی از موارد مطرح شده بود که این امر در تسریع امور مربوطه تاثیر بسازی خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت کاروتأمین تشریح کرد:
یکی از دغدغه های ما در سرکشی های بعمل آمده، اختلاف پایه حقوقی پرسنل نگهبان جدید الستخدام با نیروهای قدیمی است که امیدورایم بتوانیم این اختلاف حقوق را با تشکیل جلسه مشترک با مدیر کل محترم منابع انسانی وکمک یکدیگر مرتفع کنیم.
آقای موسوی در آخر افزود:
امیداوریم با تعامل بیشتر، در سال جاری بیش از قبل با یاری و مساعدت شما بتوانیم در کارها موفق باشیم و برای شما و همه همکارنتان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون را از خداوند منان خواستاریم.