سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

پرداخت علی الحساب حقوق اسفند ماه

اداره کل تامین اجتماعی کردستان(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی تهران(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی۱۲بهمن تهران(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی البرز(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان شهید مصطفی خمینی بهبهان(باغبانی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شماره یک(تامین نیروی انسانی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی۲۲بهمن تهران(تامین نیروی انسانی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهدای رباط کریم(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان
مدیریت درمان تامین اجتماعی کاشان
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمانشاه
مدیریت درمان تامین اجتماعی اردبیل
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی
مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر
مدیریت درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری
مدیریت درمان تامین اجتماعی سمنان
مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین
مدیریت درمان تامین اجتماعی قم
مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان
بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش
بیمارستان تامین اجتماعی آیت الله کاشانی تهران
پلی کلینیک تامین اجتماعی قدس شریف
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهدای خاندان حکیم
بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) اسلامشهر
بیمارستان تامین اجتماعی فاطمه الزهرا نجف آباد
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان
اداره کل تامین اجتماعی لرستان
اداره کل تامین اجتماعی گلستان
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی
اداره کل تامین اجتماعی بوشهر
اداره کل تامین اجتماعی همدان
اداره کل تامین اجتماعی خوزستان
اداره کل تامین اجتماعی اردبیل
اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی
پلی کلینیک تامین اجتماعی سیزده آبان
اداره کل تامین اجتماعی اصفهان
اداره کل تامین اجتماعی قزوین
اداره کل تامین اجتماعی فارس
اداره کل تامین اجتماعی زنجان
اداره کل تامین اجتماعی کردستان
اداره کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد
مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کاشان(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اردبیل(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری(تامین نیروی انسانی)
اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان
اداره کل تامین اجتماعی مازندران
اداره کل تامین اجتماعی گیلان
اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی
اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی
اداره کل تامین اجتماعی کرمان
اداره کل تامین اجتماعی ایلام
مدیریت درمان تامین اجتماعی تهران
پلی کلینیک تامین اجتماعی طوس
اداره کل تامین اجتماعی قم
اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران
اداره کل تامین اجتماعی البرز
بیمارستان تامین اجتماعی۱۲بهمن تهران
بیمارستان تامین اجتماعی مهر برازجان بوشهر
مدیریت درمان تامین اجتماعی البرز
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان
پلی کلینیک تامین اجتماعی نسیم شهر
پلی کلینیک تامین اجتماعی۲۲بهمن تهران
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهدای رباط کریم
درمانگاه تامین اجتماعی غدیردیر
بیمارستان تامین اجتماعی پیامبر اعظم(ص) کرمان
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی(باغبانی)
بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین اهواز(باغبانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر لواسانی
بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر لواسانی(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی هدایت(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر لواسانی(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی آیت الله کاشانی تهران(تامین نیروی انسانی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهدای خاندان حکیم(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) اسلامشهر(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی(تامین نیروی انسانی)
اداره کل تامین اجتماعی همدان(تامین نیروی انسانی)
اداره کل تامین اجتماعی خوزستان(تامین نیروی انسانی)
اداره کل تامین اجتماعی اردبیل(تامین نیروی انسانی)
اداره کل تامین اجتماعی اصفهان(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی ۱۷شهریورآبادان(باغبانی)
بیمارستان امام موسی کاظم ماهشهر(باغبانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین(لنژری)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید حسن دهقان برزکی
بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی آیت اله کاشانی تهران(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی ولیعصرقائمشهر(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی مهر برازجان بوشهر(لنژری)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کاشان(راننده)
مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی(نقلیه)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اردبیل(نقلیه)
مدیریت درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری(راننده)
مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران(نقلیه)
اداره کل تامین اجتماعی همدان(نقلیه)
اداره کل تامین اجتماعی اردبیل(راننده)
اداره کل تامین اجتماعی زنجان(نقلیه)
اداره کل تامین اجتماعی کردستان(نقلیه)
اداره کل تامین اجتماعی مازندران(راننده)
اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی(نقلیه)
اداره کل تامین اجتماعی ایلام(نقلیه)
بیمارستان تامین اجتماعی کاشان(طبخ و توزیع غذا)
مدیریت درمان چهارمحال و بختیاری(طبخ و توزیع غذا)
مدیریت درمان تامین اجتماعی سمنان(طبخ و توزیع غذا)
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی امیرالمومنین اهواز(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی ۱۷شهریور آبادان(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی مسجد سلیمان(طبخ و توزیع غذا)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی کاشان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اردبیل(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی سمنان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی لواسانی(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی آیت اله کاشانی تهران(جایگزین موقت)
پلی کلینیک تامین اجتماعی قدس(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا اسلامشهر(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان (جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی(جایگزین موقت)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید دستغیب قرچک
اداره کل تامین اجتماعی کردستان(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی ایلام(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی تهران(جایگزین موقت)
پلی کلینیک تامین اجتماعی طوس(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی۱۲بهمن(جایگزین موقت)
درمانگاه قائم محمدیه قزوین(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی البرز(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان(جایگزین موقت)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید دکتر اشرفی اصفهانی ورامین(جایگزین موقت)
درمانگاه تامین اجتماعی شهید عباسی باقرشهر
پلی کلینیک تامین اجتماعی شماره یک(جایگزین موقت)
درمانگاه تامین اجتماعی شهید عباسی باقرشهر(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کاشان(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی اردبیل(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی سمنان(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی(نگهبان)
درمانگاه تامین اجتماعی شهید عباسی باقرشهر(جایگزین موقت)
درمانگاه تامین اجتماعی شهید نیکپور
بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش(نگهبان)
بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) اسلامشهر(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی(نگهبان)
بیمارستان تامین اجتماعی۱۲بهمن تهران(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان(متصدی خدمات دارویی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد
مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی
مدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان
اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ
بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی بوشهر
اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای تهران
مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی ملایر
مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی(ع) زرند
مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان(جایگزین موقت)
اداره کل تامین اجتماعی سمنان
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان(جایگزین موقت)
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
بیمارستان تامین اجتماعی نبی اکرم عسلویه
اداره کل تامین اجتماعی کرمانشاه
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار(تامین نیروی انسانی)
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار(جایگزین موقت)
مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان(تاسیسات)
مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان(نقلیه)
مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی(نگهبان)
اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی(ع) زرند(طبخ و توزیع غذا)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان(طبخ و توزیع غذا)
پلی کلینیک تامین اجتماعی بوعلی کنگان بوشهر
بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی بوشهر(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی(ع) زرند(تاسیسات)
مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان(نگهبان)
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی(ع) زرند(لنژری)
درمانگاه تامین اجتماعی گناوه دیلم بوشهر
اداره کل تامین اجتماعی کرمانشاه(تامین نیروی انسانی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی شماره یک
مدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان(نقلیه)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان(لنژری)
بیمارستان تامین اجتماعی شفا مسجدسلیمان(باغبانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان(نگهبان)
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار(نگهبان)
بیمارستان تامین اجتماعی دکتر غرضی سیرجان(باغبانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان(نگهبان)
درمانگاه تامین اجتماعی آزادی
اداره کل تامین اجتماعی سمنان(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی(لنژری)
پلی کلینیک تامین اجتماعی دکتر امانی پاکدشت(تامین نیروی انسانی)
مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان(باغبانی)
پلی کلینیک شهید دکتر اشرفی اصفهانی ورامین(نگهبان)
مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد(حفاظت فیزیکی)
پلی کلینیک تامین اجتماعی دکتر امانی پاکدشت
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی(ع) زرند(باغبان)