سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

پرداخت حقوق ۲۴ اسفند ماه

سازمان تامین اجتماعی خدمات عمومی
شرکت پخش گاز مایع ایرانیان چابهار
شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری
شرکت افق تامین انرژی پارس
سازمان تامین اجتماعی(راننده)
سازمان تامین اجتماعی(تشریفات و آبدارچی)
سازمان تامین اجتماعی(انبارداری انبار مرکزی )
سازمان تامین اجتماعی(خدمات نظافتی انبار مرکزی)
 موسسه حسابرسی
 شرکت توسعه انرژی تامین
نمایندگان